Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Ngành kỷ thuật điện tử 電子工程系 Department of Electronic engineering

Trường của chúng tôi được thành lập năm 1990, ngành kỹ thuật điện tử lúc đó Có 4 lớp hệ đào tạo chuyên ngành 2 năm (nhóm ứng dụng điện tử gồm 2 lớp , và nhóm máy tính gồm2 lớp) đồng thời được thành lập. Trong năm 2001 trường đổi chế độ thành học viện kỹ thuật , ngành Kỹ thuật Điện tử lúc đó đổi thành khoa Kỹ thuật điện tử với hệ đào tạo 4 năm. Và mở nhiều mô hình đào tạo trong đó có ngành kỹ thuật điện đào tạo trong hai năm và ngành kỹ thuật điện tử do học viện điện tử chiêu sinh cũng có hai lớp. Năm 2006 nhà trường đổi thành trường đại học Công nghệ Jinwen.Năm 2007 hai mô hình đào tạo hai năm nói trên ngừng chiêu sinh, chuyển đổi hệ thống đào tạo bậc đại học (hệ đào tạo bốn năm).Trước mắt mỗi năm mở hai lớp đào tạo chính quy.Đến năm 2012 Khoa Kỹ thuật Điện tử và máy tính Truyền thông (những lớp năm 2008)được sáp nhập vào lớp thạc sĩ của ngành máy tính truyền thông.Dự định đến năm 2019 khoa sẽ được đổi tên thành khoa máy tính và truyền thông.

Có 4 lớp hệ đào tạo chuyên ngành 2 năm (nhóm ứng dụng điện tử gồm 2 lớp , và nhóm máy tính gồm2 lớp) đồng thời được thành lập. Trong năm 2001 trường đổi chế độ thành học viện kỹ thuật , ngành Kỹ thuật Điện tử lúc đó đổi thành khoa Kỹ thuật điện tử với hệ đào tạo 4 năm. Và mở nhiều mô hình đào tạo trong đó có ngành kỹ thuật điện đào tạo trong hai năm và ngành kỹ thuật điện tử do học viện điện tử chiêu sinh cũng có hai lớp. Năm 2006 nhà trường đổi thành trường dại học công nghệ Jinwen.Năm 2007 hai mô hình đào tạo hai năm nói trên ngừng chiêu sinh, chuyển đổi hệ thống đào tạo bậc đại học (hệ đào tạo bốn năm).Trước mắt mỗi năm mở hai lớp đào tạo chính quy.Đến năm 2012 Khoa Kỹ thuật Điện tử và máy tínhTruyền thông (những lớp năm 2008)được sáp nhập vào lớp thạc sĩ cua ngành máy tính truyền thông.Dự định đến năm 2019 khoa sẽ được đổi tên thành khoa máy tính và truyền thông.

Chủ yếu đào tạo sinh viên những kỹ năng cơ bản của chuyên ngành để phối hợp với xu hướng của nền công nghiệp điện tử hiện tại cũng như bắt kịp với thị trường ngành điện tử, giảng dạy chủ yếu tập trung vào việc đào tạo nhân viên kỹ năng để đo lường, phân tích, thiết kế và áp dụng các mạch truyền thông và xử lý tín hiệu.công nghệ xử lý tín hiệu số cho lớp ứng dụng, và thiết kế hệ thống nhúng, công nghệ mạng băng thông rộng và mạng cảm biến không dây.Đào tạo sinh viên có đầy đủ những kĩ năng của ngành điện tử và xử lý hệ thống thông tin.

Department of Electronic engineering

The major study activities of the Department of Electronic Engineering cover two areas: “Communication and Electromagnetic Wave" and "Signal Processing and System." The Communication and Electromagnetic Wave program has emphasized to educate students with the knowledge to design and develop communication-related circuits, and the abilities to measure and analyze EMC and SI for RF and high-speed circuits through very thorough theoretical and practical training. The Signal Processing and System program focused on both theoretical and application-oriented study activities to cultivate students with abilities of signal measurement and processing (speech, image and video). In addition to training electronic engineers, this department has also been very actively involved in professional certification system. Based upon theoretical and practical training, students are strongly encouraged and supported to get both national and international professional-related certificates.

 

 

 

 

 

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼