Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Tiểu sử và Trình độ học vấn 學歷與經歷

Trình độ học vấn 學歷:

 Bằng tiến sĩ trường Đại học Lowa state Mỹ美國 Iowa State University博士  

Bằng thạc sĩ trường Đại học Ohio state Mỹ 美國 The Ohio State University碩士 

Bằng cử nhân trường Đại học NTNU Đài Loan 國立臺灣師範大學學士 

Kinh nghiệm 經歷:

Viện trưởng khoa quản lí nhà hàng khách sạn giáo sư học viện bổ túc trường Đại học Shih Chien Đài loan實踐大學餐飲管理系教授兼民生學院院長 

弘光科技大學餐旅管理系特聘教授兼管理學院院長 từng được mời làm Giáo sư học viện quản lí khoa quản lí du lịch trường Đại học Hung Kuang Đài Loan 

Hiệu trưởng trường đại học Đức Lâm Đài Loan德霖技術學院校長 

Giáo sư ngành quản lí nhà hàng, Giám đốc kim Viện trưởng viện nghiên cứu du lịch nhà hàng và khách sạn trường Đại học Jinwen. Giáo sư phát triển con người và gia đình trường Đại học NTNU Đài Loan 景文科技大學餐飲管理系教授兼觀光餐旅研究所所長、觀光餐旅學院院長 國立台灣師範大學人類發展與家庭系教授 

Trưởng phòng phát triển, Trưởng phòng học vụ, Chủ nhiệm khoa giáo dục chính trị  trường Đại học NTNU Đài Loan 國立台灣師範大學研發長 國立台灣師範大學學務長 國立台灣師範大學家政教育系系主任、所長 

Chủ nhiệm dự bị khoa Quản trị nhà hàng khách sạn và thạc sĩ giáo dục  trường Đại học NTNU Đài Loan 國立台灣師範大學餐旅管理與教育研究所籌備主任  

Chủ nhiệm sáng lập trung tâm giáo dục gia đình trường Đại học NTNU Đài Loan 國立台灣師範大學家庭教育中心創辦主任