Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Tiểu sử và Trình độ học vấn 學歷與經歷

Trình độ học vấn 學歷:

Tiến sĩ, Viện Thư viện và Khoa học Thông tin, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.  國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所博士 
 
Thạc sĩ Viện Thư viện Khoa học , Đại học Arizona, Hoa Kỳ.  美國 University of Arizona 圖書館學研究所碩士

 

Kinh nghiệm 經歷:

Trưởng phòng giáo vụ trường  Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn.  景文科技大學教務長
 
Giáo sư của Khoa Quản lý Nhà Hàng và Khoa Ngoại ngữ Ứng dụng,  đồng thời bổ nhiệm là Viện Trưởng Viện Nhân văn và Thiết kế của trường  Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn.  景文科技大學餐飲管理系與應用外語系合聘教授兼人文暨設計學院院長
 
Trưởng khoa Học vụ và Hình ảnh, trường  Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn.  景文科技大學學務長及圖資長
 
Giám đốc Cục thông tin Trung tâm Văn hóa và Tin tức Quảng Hoa ở Hồng Kông.  新聞局駐香港光華新聞文化中心圖書館館長
 
Bổ nhiệm cán bộ thư viện của Thư viện Đại học Hồng Kông.  香港大學圖書館約聘館員
 
Giảng viên môn Cộng đồng tại Trường Cao đẳng Kinh doanh Mingxin kiêm trưởng phòng Thư Viện.  明新工商專科學校共同科講師兼圖書館主任
 
Thành viên nhóm Hội đồng Trung tâm Khoa học và Công nghệ quốc gia.  國科會科資中心組組員