Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Viện nghệ thuật và nhân văn 人文暨設計學院 College of Liberal & Arts

人文暨設計學院 電話:(02)8212-2000轉2846 地址:23154 新北市新店區安忠路99號 電子郵件:snoopy@just.edu.tw

Học viện Nghệ thuật và Nhân văn Điện thoại :(02)8212-2000 Phân chi 2846 

Địa chỉ :số 99 đường An Trung Khu Tân Điếm, tp Tân Bắc(số bưu điện 23154)

Email:snoopy@just.edu.tw