Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Viện quản trị kinh doanh 商管學院 College of Business & Management

(23154)新北市新店區安忠路99號    TEL:02-8212-2000轉分機2302    FAX:02-8212-2285

Điện thoại :02-8212-2000 phân chi 302 FAX:02-8212-2285 số 99 đường An Trung Khu Tân Điếm, tp Tân Bắc(số bưu điện 23154)