Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Bảng qui hoạch chương trình dạy học 課程規畫表

 

 

106學年度

Viện điện tử học trình tin học và thông tin 電資學院電腦與通訊學程

Viện du lịch- nhà hàng học trình du lịch nhà hàng khách sạn 觀餐學院觀光餐旅學程

 

107學年度

Viện điện tử học trình tin học và thông tin 電資學院電腦與通訊學程

Viện du lịch- nhà hàng học trình du lịch nhà hàng khách sạn 觀餐學院觀光餐旅學程

Quản trị kinh doanh 企業經營管理

107學年度第2學期

Viện du lịch- nhà hàng học trình du lịch nhà hàng khách sạn 觀餐學院觀光餐旅學程

 

108學年度

Học viện Nhân văn và Thiết kế Khoa tiếng Anh ứng dụng  Lớp chuyên ban sinh viên quốc tế hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp 人文暨設計學院應用外語系國際學生產學合作專班

Học viện Nhà hàng khách sạn du lịch Khoa quản trị nhà hàng Lớp chuyên ban sinh viên quốc tế hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp 觀光餐旅學院餐飲管理系國際學生產學合作專班

 

109學年度

Học viện Nhà hàng khách sạn du lịch Khoa quản trị nhà hàng Lớp chuyên ban sinh viên quốc tế hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp 觀光餐旅學院餐飲管理系國際學生產學合作專班

 

110學年度

Học viện Du lịch Nhà hàng Khách sạn Lớp chuyên ban quốc tế Khoa Quản trị Khách sạn 觀光餐旅學院旅館管理系國際學生產學合作專班

Học viện Thương mại Lớp chuyên ban quốc tế Khoa Quản trị doanh nghiệp商管學院企業管理系系國際學生產學合作專班

 

111學年度

Học viện Du lịch, Nhà hàng-Khách sạn Lớp chuyên ban quốc tế khoa Quản trị du lịch 觀光餐旅學院旅遊管理系國際學生產學合作專班
Học viện Du lịch, Nhà hàng-Khách sạn Lớp chuyên ban quốc tế khoa Quản trị Nhà hàng 觀光餐旅學院餐飲管理系國際學生產學合作專班
Học viện Du lịch Nhà hàng Khách sạn Lớp chuyên ban quốc tế Khoa Quản trị Khách sạn 觀光餐旅學院旅館管理系國際學生產學合作專班
Học viện Thương mại Lớp chuyên ban quốc tế Khoa Quản trị doanh nghiệp 商管學院企業管理系國際學生產學合作專班
Học viện Điện tử và Tin học Lớp chuyên ban quốc tế khoa Công nghệ thông tin 電資學院電腦與通訊系國際學生產學合作專班