Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Lý tưởng của trường 治校理念

一、 建構安全環保校園,營造溫馨友善有活力的校園文化。Xây dựng một khuôn viên an toàn và thân thiện với môi trường để tạo nên một trường học văn hóa có môi trường học tập thân thiện, ấm áp và đầy năng lượng

二、 孕育學生人文底蘊,厚實專業能力,提升就業力。 Bồi dưỡng sinh viên có năng lực chuyên ngành vững chắc, nâng cao khả năng chuyên môn để trở thành một sinh viên xuất sắc.

三、 產學共構課程,多元創新教學,創造優質教學品質。 Xây dựng nhiều khóa học đa dạng và sáng tạo trong phương thức giảng dạy, tạo nên chất lượng giảng dạy ưu tú.

四、 整合校內資源,強化校院系識別特色,提升整體競爭力。 Tích hợp các nguồn lực trong trường học, củng cố các đặc điểm riêng biệt của các chuyên ngành tại trường học và nâng cao khả năng cạnh tranh tổng thể

五、 加強國際交流,推動國際化,提升師生國際移動力與競爭力。 Tăng cường giao lưu quốc tế,thúc đẩy quốc tế hóa và nâng cao tính lưu động và tính cạnh tranh quốc tế của giáo viên và sinh viên

六、 產學研一體化,爭取公私部門資源,開源節流,績效加乘。Tích cực tranh thủ hợp tác từ các nguồn lực bên ngoài của doanh nghiệp, tăng doanh thu và giảm chi tiêu.

七、 塑造JUST品牌形象,成為企業最愛人才培育學府。Tạo nên hình tượng thương hiệu JUST, trở thành một trường học đào tạo sinh viên có năng lực được các doanh nghiệp khẳng định.

八、 檢討過去,掌握現在,策勵未來,追求卓越,邁向永續發展。Đánh giá những kinh nhiệm đã qua, nắm bắt hiện tại, khuyến khích tương lai, phấn đấu để đạt được ưu việt và tiến tới phát triển bền vững