Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Khoa quản trị khách sạn 旅館管理系 Department of Hotel Management

 

 

Thành lập năm 1991, đến năm 1997 Phòng Du lịch Thay đổi tên thành Phòng Quản lý khách sạn và nâng cấp thành Khoa Quản lý Khách sạn vào năm 2002.Khóa học chuyên ngành dựa vào các khóa đạo tạo ngoại ngữ làm trung tâm,Mỗi tuần đi học khóa tiếng anh cơ bản từ 8 tiếng trở lên,đồng thời phải học thêm ngôn ngữ thứ hai ngôn ngữ thứ ba (học thêm các ngôn ngữ nước ngoài). Khóa học tập trung vào các lĩnh vực chuyên nghiệp như dịch vụ phòng, dịch vụ khách hàng , thực hành nhà hàng , tài chính và các loại dịch vụ trong khách sạn để sinh viên nhận được những kiến thức cần thiết để thực tập. Có 6 tháng thực hành tại các doanh nghiệp bên ngoài, phân phối các sinh viên đến các doanh nghiệp trong nước.Khoa có trang bị phòng học được thiết kế như một mô hình khách sạn thu nhỏ để sinh viên có cơ sở luyện tập,Có cung cấp trung tâm kiểm tra kỹ năng phục vụ nhà hàng khách sạn cấp quốc gia cho sinh viên.Đến năm 2005 chuyển cơ sở giảng dạy đến lầu 5 viện nghiên cứu nhà hàng khách sạn, cung cấp môi trường học tập mới cho sinh viên.

Nét đặc sắc của khoa

Sinh viên của khoa được thiết lập khóa học đào tạo huấn luyện kiến thức lý thuyết phong phú của ngành khách sạn,ngoài ra còn được học tập các kỹ năng dịch vụ phòng (gấp xếp chăn giường, chỉnh lý phòng, ...), dịch vụ khách hàng (đặt phòng, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng ,...), các kỹ năng phục vụ trong nhà hàng (gọi món, sắp xếp trang trí bàn khách,..

Mục tiêu 

Khoa Quản lí khách sạn chủ yếu là giảng dạy quản lí kinh doanh khách sạn là chính, Phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp,lồng ghép hệ thống thực tập thực tế  vào các khóa học bắt buộc (học phần bắt buộc )nhằm bồi dưỡng khả năng chuyên ngành tinh thông giúp ít cho sinh viên sau này khi ra trường. Vào thời điểm tốt nghiệp, sinh viên trở thành những tinh anh trong ngành dịch vụ khách hàng và quản lí khách sạn nâng cao chất lượng đầu ra sinh viên của trường. Khoa quản lí khách sạn định hướng phát triển theo nhu cầu “Dịch vụ quốc tế hóa,Phục vụ chuyên nghiệp,và sáng tạo trong các mô hình dịch vụ ”, Chủ yếu mục tiêu mà khoa đề ra là chuẩn bị kiến thức đầy đủ nâng cao củng cố cho sinh viên những kỹ năng chuyên môn trong kinh doanh khách sạn và du lịch quốc tế.

Mục tiêu tương lai 

Theo chính sách tuần nghĩ hai ngày của nhà nước càng làm cho nhu cầu của ngành du lịch ngày càng cao, đi theo đó là ngành dịch vụ khách sạn,một mối liên kết giữa du lịch và khách sạn không thể thiếu này sẽ làm cho nhu cầu của ngành khách sạn ngày một bùng nổ. Với sự hợp tác của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập thực tế tại các doanh nghiệp bên ngoài theo đó nâng cao khả năng, trình độ kiến thức của sinh viên ở ngành dịch vụ kinh doanh khách sạn nhà hàng.

Department of Hotel Management

The established purpose of this department is to keep pace with national policy of developing hospitality services business, and to further cultivate and familiarize students with knowledge of customer relationship management and related services. Under this specific purpose, professionals With skills and global vision in hotel management will be available to meet the needs of our country and to improve the service quality of hotel business in Taiwan.

 

 

 

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼