Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Khoa quản trị kinh doanh 企業管理系 Department of Business Administration

 

.

Sứ mạng:

Tiền thân của khoa lúc trước từng là ngành quản trị kinh doanh của trường chuyên dạy nghề Jinwen, đến năm 1990 chính thức được sự cho phép của bộ

Giáo dục thông qua và thực hiện chương trình chiêu sinh.

Vào khóa học năm 87 Dân quốc(năm 1998) khoa vinh dự thông qua giám định của bộ Giáo dục đồng thời vào thời điểm đó trường được chính thức chuyển đổi chế độ thành Học viện khoa học công nghệ JinWen

Tháng 8 năm 2000, được đổi tên thành Khoa quản trị kinh doanh trở thành một đơn vị hành chính chính thức của trường và chính thức chiêu sinh Khóa đầu tiên của khoa quản trị kinh doanh.

Vào khóa học 91(năm 2002) năm Dân quốc vinh dự được bộ giáo dục đánh giá bình chọn là một trong những chuyên ngành xuất sắc.

Ngày 1 tháng 2 năm 2006 trường được đổi thành trường đại học Khoa học công nghệ Jinwen

Năm 2012 thông qua bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt trường có chuyên môn dạy và học tập xuất sắc.

Mục tiêu:

Tăng cường lý thuyết và thực tiễn quản lý kinh doanh:Chuẩn bị hành trang cho sinh viên những kiến thức lý thuyết lẫn thực hành trong quản lí kinh doanh, nguồn tài nguyên nhân lực,sản xuất,tài chính, tiếp thị và các kỷ năng chuyên ngành khác.

Đào tạo sinh viên có tư duy độc lập và khả năng quản lí kinh doanh: Với tư duy độc lập và phân tích hợp lý để vận dụng tốt nhất những kỹ năng mà sinh viên đã học được áp dụng sáng tạo vào cuộc sống.

Tăng cường năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản trị kinh doanh: Có khả năng giải quyết vấn đề một cách có tổ chức và có hệ thống, với cái nhìn toàn diện về quan điểm tổng thể, đánh giá các khía cạnh khác nhau của vấn đề, trong sự hỗn loạn để tìm ra các đầu mối, bãi bỏ những hiệu suất dư thừa, đề từ đó nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng và đưa ra quyết định kết luận.

Bồi dưỡng khả năng Phát triển kế hoạch tiếp thị tăng cường khả năng sáng tạo: đào tạo khả năng tư duy sáng tạo tận dụng kiến thức,kỹ năng,và thái độ tích cực từng học được và phương pháp để tổ chức và quản lý các dự án, chủ đề ,hoạt động hoặc hệ thống xây dựng kế hoạch dự án một cách có hiệu quả có hệ thống.

Đào tạo quản lý doanh nghiệp liên quan đến khả năng lãnh đạo chuyên nghiệp:Hướng dẫn cho sinh viên cách vận dụng những yếu tố bên ngoài để hướng dẫn,động viên và dẫn dắt tổ chức có hệ thống những khả năng lãnh đạo cần có cho sinh viên

Phát triển tinh thần đồng đội và rèn luyện thái độ chuyên nghiệp: Trong một tập thể nhóm làm thế nào để hợp tác và cùng nhau tổ chức hoạt động duy trì mối quan hệ trong tập thể cũng là yếu tố mục đích mà khoa đề ra. Khi hoạt động tập thể sinh viên cần tuân thủ những quyền lợi của nhóm và chuẩn mực trong tổ chức và dũng cảm đảm nhận những nhiệm vụ cá nhân

Department of Business Administration

The objective of this department is to meet the requirements of national economic developmem and those of advanced vocational technology education in Taiwan. Students are guided to be involved in holistic learning of bussiness management, human resources, production and financial management, and marketing strategies With an aim to get them fully equippen with professional expertise as well as upright career ethics. In addition, with an implementation of case studies and e-commerce learning, students are expected to be delicately acquainted with such abilities as judgment,analysis, decision-making, and problem-solving as well.

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼