Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Khoa Quản trị du lịch 旅遊管理系 Department of Travel Management


 

Theo Nhu cầu của quốc gia về sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch, Tích cực hoạt động đào tạo cán bộ cơ sở ngành du lịch và nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch. Tập trung vào việc đào tạo thái độ phục vụ, nâng cao  chất lượng nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch. Đồng thời, dựa vào các mục tiêu giáo dục quốc tế và tính chuyên nghiệp của chuyên ngành bồi dưỡng tố chất của sinh viên chuyên ngành dịch vụ du lịch, quản lý và quản lý nhân sự là chủ yếu. Triển khai đầy đủ các hoạt động làm mới nội dung giảng dạy về mảng du lịch làm nòng cốt, ngôn ngữ, văn hoá và sinh thái.Huấn luyện sinh viên năng lực hoạt động kinh doanh và năng lực hướng dẫn, Tăng cường năng lực cạnh tranh việc làm của sinh viên tốt nghiệp và đào tạo nhân lực cần thiết cho sự phát triển xã hội. Cam kết nghiên cứu quản lý du lịch, nuôi dưỡng các chuyên gia quản lý du lịch Cam kết nghiên cứu quản lý du lịch, nuôi dưỡng các nhân tài quản lý du lịch. Cải thiện môi trường du lịch trong nước và nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ du lịch.

1.    Thiết lập các khóa đào tạo về nguồn nhân lực, tài chính, tiếp thị, dịch vụ và thông tin tập trung vào du lịch để nâng cao kiến thức quản lý chuyên nghiệp và khả năng của sinh viên trong ngành du lịch

2.    Việc thực hiện hệ thống xây dựng hợp tác giáo dục sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội thực tập, Bồi dưỡng lực lượng lao động trong tương lai mạnh có kiến thức vững chắc để cạnh tranh với yêu cầu của ngành nghề cũng như kỹ năng chuyên ngành chuyên nghiệp hơn.

3.    Củng cố mạnh mẽ bổ trợ hướng dẫn sinh viên để có được chứng chỉ chuyên nghiệp và tìm hiểu về môi trường làm việc tại nơi làm việc thông qua kinh nghiệm thực tập ngoài trường cũng như liên lạc và trao đổi với học sinh từ các trường học có liên quan tại các trường khác để hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của họ và tích cực nâng cao thái độ học tập cũng như nâng cao trình độ của sinh viên.

Mục tiêu

                      1.    Bồi dưỡng Chuyên gia quản lý ngành công nghiệp du lịch có  chất lượng cao

                      2.    Bồi dưỡng Nhân tài có Năng lực lập kế hoạch sản phẩm du lịch

                      3.    Bồi dưỡng nhân tài có năng lực tiếp nhận, hướng dẫn trong du lịch có kỹ năng chuyên nghiệp.

                      4.    Bồi dưỡng chuyên gia quản lý tài nguyên du lịch

                      5.    Bồi dưỡng sinh viên sáng tạo những mới đi đầu trong chuyên ngành du lịch

                      6.    Bồi dưỡng sinh viên có thái độ tích cực trong chuyên ngành.

Department of Travel Management 

 

The aim of this department is to cultivate excellent employees in travel management to improve travel quality. Thegraduates from this department have already earned good reputation in travel agencies . We have established three professional classrooms for airline training courses, virtual reality serving environment, and travel information center since 2005. and will produce students with a firm command of English, humanity and universal vision. In addition to offering courses providing professional knowledge of traveling industries. we also design specific lessons with instruction of airline services.

 

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼