Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Trung tâm nghệ thuật 藝文中心 Art Center

Founded in March of 2005, the art center in JUST is to provide an environment for teaching and academic research related to art, an exhibition place for student clubs and art perform-ers,a promotionrole of upgrading art appreciation in JUST campus and a connection bridge among neighboring communities andcelebrities in art fields.

Được thành lập vào tháng 3 năm 2005, trung tâm nghệ thuật JUST là cung cấp môi trường cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học liên quan đến nghệ thuật, nơi trưng bày cho các câu lạc bộ sinh viên và nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật, một chương trình khuyến mãi nhằm nâng cao giá trị nghệ thuật trong khuôn viên JUST và cầu nối giữa các cộng đồng lân cận và các lĩnh vực nghệ thuật.

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼