Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Chương trình Cử nhân Quản lý MICE 會議展覽管理學士學位學程 Bachelor Degree Program of MICE Management

Nghành chủ yếu đào tạo nhân viên nghiệp vụ ,nhân viên triển lãm môi giới tiếp thị quốc tế và nhân viên quản lý kinh doanh, cũng như quản lí các sự kiện khác. khuyến khích du lịch lập kế hoạch quản lý  điều hành các hoạt động đoàn thể, tự lên kế hoạch thực hiện các quá trình tổ chức event. Cái gọi là tổ chức trung tâm triễn lãm của các doanh nghiệp là đề cập đến công ty chuẩn bị hội nghị chuyên nghiệp, công ty chuẩn bị triển lãm chuyên nghiệp và quản lý địa điểm. Các đơn vị tham gia triển lãm bao gôm các doanh nghiệp trong nước và cả quốc tế. Sinh viên học ngành này sẽ được chú trọng đạo tạo cả trên lý thuyết và thực hành,Từ quy hoạch và tổ chức triển lãm, đến triển lãm marketing, đạo tạo sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp triển lãm và tổ chức các event sự kiện. Nâng cao khả năng quản lý và nhận tổ chức các hoạt động và lên kế hoạch tiếp thị và áp dụng chúng vào các ngành công nghiệp khác nhau để phục vụ các doanh nghiệp thương mại trong nước và nước ngoài. Tham gia vào việc quản lý các cuộc họp và các tour du lịch, tiếp thị triển lãmTừ quy hoạch và tổ chức hội chợ, tiếp thị marketing, đạo tạo sinh viên phải có kiến thức về chuyên ngành và cách thức tổ chức hội nghị cơ bản.

Bachelor Degree Program of MICE Management

會議展覽管理學士學位學程的發展定位,主要係培育會展核心產業與參展企業的中階國際行銷與業務管理人才,以及活動與獎勵旅遊等企畫管理執行人才。所謂會展核心產業,係指專業會議籌組公司、專業展覽籌組公司與場地管理者。而參展企業,則包括我國有開拓國內或海外市場行銷需求的產業皆屬之。 本學位學程的發展重點與特色,是理論與實務並重。從會議展覽的策畫、舉辦,到參展行銷,培育學生掌握會展產業基礎知識,使其具備活動行銷企畫管理與接待能力,並將之應用於各個產業中,以服務企業對外貿易與展覽,從事會議與獎旅活動的管理、展覽行銷與參展行銷等專業工作。如此,可兼顧會展產業之需求端(有會展活動需求之組織)及供給端(會展活動之執行管理組織),於未來的會展產業人才需求中,除核心產業外,擴大學生未來就業領域,使學生得以將會展知識與具國際觀的管理能力應用於不同的產業中,找到屬於自己的藍海

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼