Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Khoa thương mại quốc tế 國際貿易系 Department of International Trade

Lý tưởng và mục tiêu

Ngành thương mại quốc tế luôn là đầu tàu thúc đẩy kinh tế phát triển. Từ khi thành lập đến nay chúng tôi luôn dựa vào việc đào tạo nên các chuyên gia thương mại quốc tế xuất sắc làm sứ mạng hàng đầu của khoa.

Khi môi trường công nghiệp kinh tế luôn biến động,khái niệm và ứng dụng của dịch vụ thương mại mở rộng trên nhiều lĩnh vực ngành công nghiệp khác nhau. Sự gia tăng của ngành thương mại dịch vụ thêm vào đó Chính phủ cũng không ngừng khuyến khích thúc đẩy các ngành công nghiệp thương mại dịch vụ mới đang nổi lên, Nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo chính quy có năng lực chuyên môn cao ngày càng được gia tăng. Ngoài ra những tiến bộ trong mạng internet và công nghệ thông tin cũng đã làm thay đổi hơn rất nhiều các mô hình của nền thương mại quốc tế truyền thống dẫn đến sự thay đổi của công cuộc cải cách quản lí kinh doanh. Theo quan điểm của những thay đổi trong môi trường công nghiệp, công nghệ và thị trường việc làm, khoa đã đặt ra các mục tiêu phát triển sau đây:

Đào tạo và xây dựng các kiến thức và kỹ năng liên quan đến thương mại quốc tế về hàng hóa, kiến thức và kỹ năng liên quan đến thương mại dịch vụ, kiến thức và kỹ năng liên quan đến các quản lí kinh doanh điện tử cũng như đào tạo nên những nhân tài có đạo đức nghề nghiệp,có tầm nhìn và thực lực chuyên nghành cao. Đặc biệt nhấn mạnh việc đào tạo sinh viên về thương mại và kinh tế quốc tế, tiếp thị và quản lý dịch vụ thương mại, quản lý kinh doanh điện tử, ngoại ngữ và các kỹ năng và kiến thức về máy tính, với hy vọng sinh viên sẽ được huấn luyện,bồi dưỡng những kỹ năng  thương mại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với mục đích bồi dưỡng những tài năng trong ngành thương mại quốc tế, đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia nghiệp vụ dịch vụ thương phẩm quốc tế, xây dựng kế hoạch kinh doanh liên quan đến các triễn lãm hội nghị quốc tế cho đến những kiến thức kỹ năng trong quản lí dịch vụ du lịch khác.

Kế hoạch học tập.

Chương trình học tập của khoa đề ra gồm hai phần lớn: một là chương trình học tổng quát(bao gồm tất cả các học phần cơ bản) và chương trình kỹ năng thực tiễn(các học phần chuyên ngành bắt buộc).Chương trình học tổng quát sẽ bổ sung kiến thức cơ bản cho sinh viên về các khái niệm và kiến thức ngành trong khi đó chương trình học kỹ năng thực tiễn sẽ bồi dưỡng nâng cao chuyên sâu hơn khả năng chuyên ngành cho sinh viên, hứa hẹn mục tiêu sau khi tốt nghiệp tích góp đầy đủ kỹ năng chuyên ngành.

Trong chương trình giảng dạy, các khóa học chuyên ngành chủ yếu bao gồm các khóa học quản lý kinh doanh cơ bản, thương mại quốc tế và các khoá chuyên môn quản trị kinh tế, và còn các khoá học ngoại ngữ và máy tính và các mô hình khóa học chuyên nghiệp. Mô hình khóa học chuyên nghiệp được thiết kế để tăng cường hơn nữa khả năng làm việc của học sinh sau khi ra trường.

Trong chương trình học, Khoa thiết lập 2 mô hình khóa học là Dịch vụ thương mại và Nghiệp vụ thương mại. Mô hình nghiệp vụ thương mại nhằm mục đích đào tạo sinh viên có những kiến thức cơ bản về nền công nghiệp thương mại dịch vụ truyền thống. Mô hình Dịch vụ thương mại là phát triển ngành công nghiệp hội nghị và triển lãm thêm vào đó là các ngành thực hành liên quan đến dịch vụ du lịch,nhà hàng và khách sạn.Mỗi một mô hình đều có những công dụng và đặc tính riêng chủ yếu là đào tạo cho sinh viên có được nguồn kiến thức từ lý thuyết đến thực tiễn một cách chuyên nghiệp, hoàn thiện kiến thức lẫn kỹ năng của sinh viên trên mọi mặt của ngành.

Kế hoạch mục tiêu trong tương lai:

Nâng cao tố chất, kỷ năng cũng như kinh nghiệm cả giảng viên trong ngành

Tích cực phấn đấu,tranh thủ nghiên cứu các doanh nghiệp bên ngoài và những kế hoạch xúc tiến khoa học của quốc gia.

Tăng cường quốc tế hoá và tiến hành trao đổi sinh viên cùng các trường đại học quốc tế

Tăng cường và liên tục sự hướng dẫn nhằm nâng cao khả năng làm việc của sinh viên

Khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi liên quan đến học thuật và thực hành cả trong và ngoài trường

Department of International Trade

The department provides three-facet training, namely, skills for conducting international trade, knowledge of modern business management and operation, and capability to do independent academic research. Three module curriculums are so offered: (i) practice of international trade, (ii) modern international business management/operation, and (iii) business study and research. In addition to the said module from which students may freely choose, the department requires all students to be equipped with certain level of (i) foreign language proficiency, English or Japanese and (ii) information technology skills in view that the two elements constitute basic denominators for most jobs requirement in the field of businesses. The department arranges trade fair annually so that students may gain opportunity to have hands-on experience of international trade practice. Series of activities in the trade fair include trade exhibits, preparing commercial documents, conducting international market survey and analysis, decoration of showrooms and etc. In the trade fair showrooms, students demonstrate their merchandise through dynamic stage shows with role-play such as sales representatives and customers. Students use Power-Point and media to introduce merchandise and companies in both English and Japanese. The department trains its students through simulated events and enables faculties realize what students have learned from classrooms. Furthermore, the department’s International Business Center is geared to help graduate obtain opportunities of employment by updating labor market demand/supply information. Commercial language comer offers comfortable atmosphere and language training facilities for students to practice their foreign language speaking and comprehension. More types of services will be further added for students through specified-function center. The department hopes its professional training offered may nurture most graduates with cachet meeting society’ 3 needs and capabilities pursuing their further advanced academic works.

 

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼