Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文

Recent

數據載入中...
Ngành tài chính và quy hoạch thuế理財與稅務規劃系 Department of Financial and Tax Planning

Sứ mạng
Nhằm phối hợp với nhu cầu xây dựng và phát triển của đất nước, phát triển nhân tài trên lĩnh vực Quản lí và vận dụng nguồn tài nguyên xã hội năm 1991 khoa được chính thức thành lập. Chương trình học tập chủ yếu tập trung vào bộ môn tài chính, luật thuế và kế hoạch thuế Tuy nhiên theo sự biến động của thời gian và tình trạng việc làm trước đây của sinh viên tốt nghiệp ngành này nên chương trình học cũng có chút thay đổi. Năm 2008 Bộ môn đã đổi tên thành Khoa Tài chính và Quy hoạch Thuế, để đáp ứng iph thời nhu cầu và khả năng của sinh viên hiện nay chương trình học sẽ bao gồm: các môn kinh tế xã hội và các hạng mục tài chính công được giảm dần Thay thế bằng quản lý thuế cá nhân và quản lý tài sản cá nhân dựa trên thuế hay các khóa học lập kế hoạch tài chính có liên quan chặt chẽ đến cuộc sống. Quản lý thuế vốn dĩ là một phần của Tài chính cá nhân và đồng thời cũng có những cách thức quản lí gần giống nhau nên thường bổ sung cho nhau. Sau khi đổi tên và định hướng, nội dung giảng dạy và mục tiêu của khoa đề ra gần với nhu cầu của thị trường lao động hiện tại. Nhờ đó kỹ năng thực lực chuyên ngành của sinh viên cũng được nâng cao. Hiện nay mỗi năm đều mở hai khóa  hệ đạo tạo chính quy (4 năm ) và Tổng cộng gồm 10 giáo viên chuyên trách, bao gồm 2 giáo sư, 2 phó giáo sư, 3 trợ lý giáo sư, 3 giảng viên
Nét đặc sắc của khoa
Mục tiêu là bồi dưỡng sinh viên ở ngành tài chính và quy hoạch thuế, snh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đầu ra ổn định, được làm việc tại nhiều cơ quan ban ngành liên quan đến quản lí thuế. Những năm gần đây, sinh viên tốt nghiệp ra trường thường làm việc tại 3 ngành lớn là Ngành tài chính và bảo hiểm (Bộ tài chính và ngân hàng ), chuyên gia tư vấn thuế (các công ty kế toán) và các loại hình doanh nghiệp khác nhau ( bộ phận tài chính doanh nghiệp).

Department of Financial and Tax Planning

This department has established a series of courses designed to meet the needs of business and society since 1991 in order to explore the cooperative opportunities related to accounting and taxes between firms and schools. The goal of teaching is to increase working experiences of students in accounting and tax fields so as to elevate the number of talented individuals available for higher-ranked accounting-and-tax projects and management in our country

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屬性10 : 0
瀏覽數  
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼