Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Viện Quản lý Nhà hàng Khách sạn và du lịch 觀光餐旅學院College of Hospitality & Tourism Management

聯絡方式:02-82122000轉2663 所辦地理位置:餐旅大樓三樓H305 E-Mail:hospitality@just.edu.tw 網站為景文科技大學所有

Liên lạc: 02-82122000 phân chi 2663
Vị trí hành chính:lầu 3 tầng du lịch nhà hàng khách sạn
E-Mail:hospitality@just.edu.tw