Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Xe buýt tuyến xindiaṇ số 10 (từ trạm xe điện dapinlin đến trạm cuối trước cổng trường và ngược lại )新店客運綠10 (至校門口)
  • 1.以上公車時刻表皆為預定參考到站時間,車程路況請依實際情況為準,如需詳知到站時間請下載公車時刻APP。 2.景文科大[專車]預定時刻表為排定時間,車程路況仍依安全行駛為主。

1.以上公車時刻表皆為預定參考到站時間,車程路況請依實際情況為準,如需詳知到站時間請下載公車時刻APP。 Các lịch trình thời gian xe buýt đưa đón mang tính chất tham khảo bởi còn tùy thuộc vào tình hình điều kiện giao thông thực tế, Nếu có nhu cầu kiểm tra lịch trình xe buýt mời tải về APP

2.景文科大[專車]預定時刻表為排定時間,車程路況仍依安全行駛為主。Lịch trình Xe buýt đưa đón chuyên dụng của trường cũng còn tùy thuộc vào điều kiện giao thông thực tế, cá chuyến xe chuyên dụng sẽ ít hơn các chuyến xe buýt công cộng