Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Vinh dự nhận được những giải thưởng trong sự nghiệp 學術獎勵及榮譽事蹟
1. Nhận được đề xuất bởi Viện Thư viện và Khoa học Thông tin của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, và được trao giải thưởng một trong 100 cựu sinh viên hàng đầu của Trường Giáo dục thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan năm 109.獲得國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所推薦,109年榮獲國立臺灣師範大學教育學院百大亮點校友殊榮。
 
2. Tích cực hợp tác với Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc nhằm thúc đẩy các khóa học hợp tác giảng dạy song ngữ cho các trường trung học kỹ thuật và trường cấp 3. Ngày 16 tháng 10 năm 109, ông đã được Giám đốc Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc Zhang Mingwen đích thân trao tặng bằng khen.積極配合新北市教育局推動技高雙語協同教學課程,109年10月16日榮獲新北市教育局張明文局長親自頒贈感謝狀。
 
3. Từ năm 2021 đến năm 2031, ông được bổ nhiệm làm thành viên ban tổ chức “Cuộc thi Thiết kế Sáng tạo và Ngôn ngữ Thông tin Trung Quốc thuộc cấp quốc gia và xuyên eo biển “.獲聘2021至2031年期間擔任「華人資訊語文競賽與創意設計大賽各項競賽之全國賽或海峽兩岸賽」大賽組織委員會委員。
 
4. Tích cực thúc đẩy cuộc thi “Năng lực nghe và từ vựng tiếng Anh và tiếng Nhật chuyên nghiệp “(PVQC) của toàn trường, khuyến khích học sinh tham gia “ Cuộc thi Thiết kế Sáng tạo và Ngôn ngữ Thông tin Trung Quốc ”cấp quốc gia và xuyên eo biển, và giành chiến thắng trong cuộc thi của Cục Giáo dục Thành phố Tân Đài Bắc trong giải năm 108 và năm 109.積極推動全校「專業英日語詞彙與聽力能力」(PVQC),鼓勵同學參加全國及兩岸「華人資訊語文競技與創意設計大賞」各項競賽, 108年和109年榮獲新北市教育局頒贈傑出貢獻獎。
 
5. Giáo sư trợ giảng về "Nghiên cứu Tiếp thị Dịch vụ Thông tin" (khóa học đặc biệt) tại Viện Thư viện và Khoa học Thông tin của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, và đã vượt qua kỳ đánh giá cấp chứng chỉ khóa học đầu tiên năm 107 của Bộ Giáo dục.在國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所兼任教授「資訊服務行銷研究」(專班課程),通過教育部107 年度第1 梯次數位學習課程認證審查。
 
6. Hướng dẫn tận tình trong quá trình học tập,trong cuộc sống và quá trình thực tập của sinh viên, và được trao giải "Gia sư xuất sắc" trong năm học 107 của Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn. 用心輔導學生學習、生活及企業實習,榮獲景文科技大學107學年度「績優導師」。
 
7. Giành được khoản trợ cấp năm học 100 của Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng những tài năng đặc biệt xuất sắc dành cho các trường cao đẳng và đại học .榮獲科技部100年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才獎勵。
 
8. Giành được danh hiệu "Thiết lập trang web giảng dạy e-Portfolio" trong vào năm học 99 của Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn .榮獲景文科技大學99年度獎勵教師改進教學「設置e-Portfolio教學網站」優等1。
 
9. Đạt giải "Giáo viên nghiên cứu xuất sắc" vào năm học 98 của Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn.榮獲景文科技大學98學年度全校教師評鑑「研究類優良教師」。
 
10. Giành giải nhất học kỳ một năm học 97 của Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn trong "Cuộc thi Sản xuất Nền tảng Giảng dạy Kỹ thuật số dành cho Giáo viên ".榮獲景文科技大學97學年度上學期「教師BB數位教學平台製作競賽」優等。
 
11. Được trao giải thưởng của tập thể giáo viên trong “Cuộc thi viết luận về cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Giáo dục các trường Kỹ thuật “của Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng năm học 97.榮獲國立高雄應用科技大學97年主辦「教育部技專校院共用性資料庫有獎徵文比賽」教師組佳作。
 
12. Được chọn là một cán bộ quan trọng của nhiều tổ chức chuyên nghành, bao gồm: thành viên Ủy ban quản lý Mạng lưới Học thuật Đài Loan (TANet) của Bộ Giáo dục, Giám đốc thường trực Hiệp hội Thư viện Trung Hoa Dân quốc, Giám đốc Hiệp hội Thông tin Trung Hoa, và giám đốc Hiệp hội Hợp tác Liên thư viện Thông tin và Thư viện Trung Hoa.曾獲選擔任過許多專業學會重要幹部,包括:教育部臺灣學術網路(TANet)管理會委員、中華民國圖書館學會常務理事、中華資訊素養學會理事、中華圖書資訊館際合作協會理事等。
 
13. Được bầu làm cán bộ của các hiệp hội dịch vụ xã hội, bao gồm: thành viên Trung tâm tài nguyên hướng dẫn Đại học Tamkang, chủ tịch cựu sinh viên Khoa Thông tin và Khoa học Thư viện Đại học Tamkang, thành viên Ủy ban Thời đại Đại học Tamkang, giám đốc Liên hiệp các Khoa của Đại học Tamkang v.v.曾獲選擔任過社會服務型社團幹部,包括:淡江大學教資、資圖系友會會長、淡江大學淡江時報委員會委員、淡江大學系所友會聯合總會理事等。