Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
26/4/2021 Sinh viên chuyên ban Việt Nam trải nghiệm văn hoá của bộ tộc Tanya
27/04/2021 Khoa quản trị nhà hàng tổ chức cuộc thi nấu món ăn Việt Nam
19/03/2021 Buổi giới thiệu chương trình thực tập của lớp năm 1 Khoa Nhà hàng
12/03/2021 mừng sinh nhật tháng 2-3 của lớp Việt Nam năm 1 khoa nhà hàng
110.03.03 hoạt động mừng khai giảng của lớp năm 3 khoa quản trị kinh doanh
Hoạt động khai giảng mừng năm mới của lớp năm ba và năm bốn khoa Điện Tử
110.01Hoạt động trải nghiệm phong tục tập quán của sinh viên chuyên ban Việt Nam
Cuộc thi nấu ăn món Việt (lớp năm 4 khoa nhà hàng)
Hoạt động mừng Noel của sinh viên Việt Nam năm 3 khoa quản trị kinh doanh
Hoạt động Noel của sinh viên Việt Nam năm 1 khoa quản trị nhà hàng
Hoạt động noel của sinh viên năm 3 khoa quản trị du lịch
Hoạt động noel của sinh viên 2 lớp Việt Nam năm 2 khoa quản trị nhà hàng
15/12/2020  hoạt động giáng sinh - Nhân Thiết Nhị Thực🎁
Hôm nay kỉ niệm 31 năm ngày thành lập trường Đại Học Cảnh Văn
109.10.08 Buổi hướng dẫn nhập học dành cho sinh viên mới năm học 109
109 Hoạt động trải nghiệm phong tục tập quán của sinh viên chuyên ban Việt Nam
Cuộc thi nấu ăn lớp chuyên ban Việt Nam 越南專班廚藝大賽
Hoạt động chào mừng Tết Đoan Ngọ trường Cảnh Văn
Cuộc thi tiếng trung lớp chuyên ban Việt Nam Cúp Cảnh Văn
Nhận bằng “Năng lực nghe đọc cấp cao cấp” của Kỳ thi năng lực Hán ngữ
Hoạt động trải nghiệm phong tục tập quán của sinh viên chuyên ban Việt Nam
Thi hát Karaoke dành cho sinh viên Việt Nam 越南學生卡拉OK大賽
Mở gian hàng bán đồ ăn ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường KHKT Cảnh Văn
[2019.11.01] Cán bộ tỉnh Trà Vinh Việt Nam tới thăm trường越南茶榮省貴賓參訪