Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Văn phòng phó hiệu trưởng 副校長室

Phó hiệu trưởng副校長:Tiến sĩ Lý Hoằng Bân 李弘斌 博士 

Email:hli@just.edu.tw

điện thoại 電話 :+866-2-8212-2000#3220

Fax傳真:+866-2-8212-2873